Affiliate Register

Có 2 phương thức thanh toán là Momo và Ngân hàng.
Để nhận thanh toán đối với Momo thì mục “Thông tin thanh toán” ghi: Số điện thoại – Momo và ngân hàng ghi: Tên ngân hàng – Số tài khoản – Họ và tên.

* Required fields